Köszöntő

1971-ben jelent meg először Csomasz Tóth Kálmán professzor úr Dicsérjétek az Urat: tudnivalók énekeinkről című himnológiai alapműve. A kötetet a Kálvin Kiadó 1995-ben második kiadásban is megjelentette.

A kötet a református gyülekezeti énekeskönyv énekanyagához ad történeti, kultúrtörténeti, teológiai, zenei háttéranyagot.
2006 augusztusában a jogtulajdonos örökösök képviseletében Turczi Gyuláné a kiadvány Internetes megjelenéséről a Református Pedagógiai Intézettel kötött megállapodást.
Ennek értelmében kizárólag az RPI jogosult a kiadvány internetes közzétételére.
A kiadvány részletei pedagógiai és kutatási céllal szabadon letölthetőek, azonban a teljes kiadvány, vagy annak meghatározott egysége csak a jogtulajdonos és az RPI együttes hozzájárulásával publikálható.
A megállapodás szerint az RPI a Művet köteles olyan módon nyilvánosságra hozni, hogy ― tekintettel a megírás óta eltelt csaknem négy évtizedre – a Mű eredeti szövege és az azóta feltárt új tudományos eredmények egymást kiegészítsék, de egymástól megkülönböztethetőek legyenek.
Ennek érdekében kötet anyagát a gyülekezeti énekek sorszáma szerint tagoltuk. Minden énekhez tartozik egy fórum-jellegű kiegészítési lehetőség. A beérkezett észrevételeket az RPI által felkért szakértők moderálják, utána lesz látható a Neten is.
A könyv eredeti szövegét az elmúlt évek kutatásai egyes pontokon meghaladhatták. A beérkezett olvasói megjegyzések tartalmazhatnak hibákat. Az RPI ezekért a hibákért nem vállalhat felelősséget. Kérjük az adatok körültekintő használatát! Szakértőinknek e-mailt az egyes énekek lapalján található ikonnal tudnak küldeni.

Köszönjük alkotó közreműködésüket!